THÔNG TIN CHUNG

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT

- Là cơ sở thực hành, thực tập cho sinh viên các ngành đào tạo trong Nhà trường. - Chẩn đoán, đánh giá, can thiệp sớm và hỗ trợ hòa ...
Đọc tiếp

THÔNG TIN CHUNG

TIN TỨC

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT

- Là cơ sở thực hành, thực tập cho sinh viên các ngành đào tạo trong Nhà trường. - Chẩn ...
Đọc tiếp

Trang chủ